Den här veckan har vi jobbat med bokstaven ”U” och under fri lek skapade

Noa och Oliver bokstaven ”U” med hjälp av bokstäver. =)

 

 

I sagoskogen besökte ugglorna ( Ullis, Ugglis och Uffe) oss.

En av texterna som skapats till sagoskogen under veckan:

En mulen torsdag flyttar ugglan Ullis in i sagoskogen.

Ullis tycker om böcker. under fria leken i sagoskogen vill Ullis läsa böcker för de andra djuren.

Ullis önskar en studsmatta till sagoskogen.

 

Under den fria leken har det även varit kreativt skapande i form av ”plusplus” =)