Vi är tre lärare och fyra lärare i fritidshem som tillsammans arbetar med våra 66 förskoleklasselever. Vi vill visa vad man kan göra med lärande och lek tillsammans.